Geodezja, geologia i kartografia - Nowa Wieś Wielka, kujawsko-pomorskie