Żywność, rolnictwo i leśnictwo - Kosarzyska, śląskie