Bieliny, świętokrzyskie

Anna Bera The Whole Elements

Bieliny, świętokrzyskie

Dzikie Dzieci to pracownia stolarska, która oferuje wiele możliwości dla dzieci, aby nauczyły się korzystać z narzędzi, a także jak projektować i budować zabawki z drewna. Pracownia prowadzi warsztaty, które są odpowiednio dostosowane do wieku i umiejętności każdego dziecka.